• laptopmockup_sliderdy


  • laptopmockup_sliderdy

    .


ข่าวสารและกิจกรรม

กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566 รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

กายภาพบำบัด สู่ชุมชน 2566

สงกรานต์ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด 2566

บทความเพื่อสุขภาพ

“ ระบบน้ำเหลือง ”

“ ระบบน้ำเหลือง ” เป็นอีกขอบเขตหนึ่งของการค้นพบว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์ โดยถูกละเลยมานานเนื่องจากความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ระบบน้ำเหลืองเป็นความลึกลับของระบบ 'การกำจัดขยะ' ในระดับเซลล์ของเราเทคนิคการระบายน้ำเหลือง (Lymphatic Drain .....
Read More

อาการเจ็บและชามือในคุณแม่ รักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

อาการเจ็บและชามือในคุณแม่ รักษาได้ด้วยกายภาพบำบัดปัญหาด้านสุขภาพกายของคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือหลังคลอดมีหลายอย่างที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว วันนี้เรามารู้จักกับอีกปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ นั่นคือ อาการเจ็บจากการกดทับเ .....
Read More

ภาวะความรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะความรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกจากอาการอ่อนแรงแขน ขา ของร่างกายแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ภาวะความรู้คิดที่บกพร่องไป หลังจากที่สมองได้รับความเสียหาย ซึ่งการทำงานของสมองส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช .....
Read More