สาขานครอินทร์

กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขานครอินทร์ เป็นสาขาที่ 10 ของกันยาคลินิกฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานทางภายภาพบำบัด แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบ และขยายพื้นที่การให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการทางด้านกายภาพบำบัดในเขตปริมณฑล


ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 40 ปี ความตั้งใจจริงในการรักษาและยึดมั่นในปณิธานของกันยาคลินิกกายภาพบำบัดที่ว่า “คุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชน” กันยาคลินิกกายภาพบำบัดจึงกล้ารับประกันคุณภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ จะได้รับการรักษา และแนะนำทางกายภาพบำบัดอย่างดีที่สุด


สถานที่บริเวณใกล้เคียง : อยู่บนถนน นครอินทร์ ติดกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 


พื้นที่บริเวณใกล้เคียง : บางกรวย, บางบัวทอง, ไทรน้อย, บางใหญ่, พระราม5, ราชพฤกษ์, ชัยพฤกษ์, ติวานนท์, รัตนาธิเบศร์ 


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

โทร: 080-596-5875, 080-596-9175