เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1

กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด 

ประจำปี 2567 รอบที่ 1 

จำนวน 14 ตำแหน่ง


เรายินดีต้อนรับ

- นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2567 จากทุกสถาบัน 

- นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน 


เข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีม กันยา คลินิกกายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• มีความสนใจด้าน Orthopedic หรือ Neurological field

• มีความรู้ ใส่ใจ แน่วแน่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

• เข้ารับทุนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัดใหม่ (KANYA PT Training) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

• สามารถบริหารจัดการการให้การรักษา เวลาเข้างาน และวันหยุดของตนเองได้ ภายใต้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกันยาคลินิก

• พร้อมเรียนรู้เทคนิคการรักษาและประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกิจกรรมส่วนกลางของคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และวิชาชีพกายภาพบำบัด


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

• เงินสนับสนุนรายเดือนขณะเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด (KANYA PT Training) ระยะเวลา 3 เดือน รวม 54,000 บาท

• เมื่อจบการอบรมตามหลักสูตร และเริ่มงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก จะได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งค่ารักษาตามจริง ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเพดานรายได้ 

• ค่าอบรมทางกายภาพบำบัดประจำปี

• ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

• ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ตามเงื่อนไขการประเมินคุณภาพของคลินิก

• อื่นๆ เช่น ชุดและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกิจกรรมรื่นเริงตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ


สาขาและตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่เปิดรับ 

สาขาสิรินธร - Orthopedic 2 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง

สาขาเหม่งจ๋าย - Orthopedic 1 ตำแหน่ง

สาขาเพชรเกษม - Orthopedic 1 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง

สาขาเจริญราษฎร์ - Orthopedic 2 ตำแหน่ง

สาขามีนบุรี - Orthopedic 2 ตำแหน่ง

สาขานครอินทร์ - Orthopedic 2 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง

สาขาซีเนียร์กันยา โฮมแคร์ - Orthopedic/Neurological  1 ตำแหน่ง***

***หมายเหตุ สาขาซีเนียร์กันยา โฮมแคร์ จะมีรูปแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างจากสาขาอื่นๆ


ท่านสามารถดูแผนที่ตั้ง กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาต่างๆ ได้ที่ www.kanyapt.com

 

สนใจ สมัครผ่านลิ้งสมัคร Google Form 


https://forms.gle/KHcDsgUbALg3g7AY7


***ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2567***


กรรมการพิจารณาและจะติดต่อกลับ นัดหมายเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ Line ID : kunnyy