สุรชา กมลพนัส

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11227

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศษณียบัตรบัณฑิต  (กายภาพบำบัด) สาขากายภาพบำบัด (จัด ดัด ดึง)

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 วิทยากร Prevention injury in dancer ณ โรงเรียน Bangkok Dance Academy

ปี 2561 นักกายภาพบำบัด สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย รายการ PEMBANGUNAN JAYA RAYA Badminton Asia Junior Championships 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2561 นักกายภาพบำบัด สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย รายการ Macau Open Badminton 2018 (Part of The HSBC BWF World tour) ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ประจำสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย รายการ VICTOR EXIST Jakarta Junior International Series 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2563 นักกายภาพบำบัดประจำสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย รายการมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์


การอบรม


ปี 2560 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต" เรื่อง GRIP approach  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Athletes Shoulder ของ Finnish Sports Physiotherapists Association

ปี 2561 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "16 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต" เรื่อง Global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)

ปี 2562 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น

ปี 2562 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Anatomy trains in Structure and Function

ปี 2562 เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Structural Essentials: Abdomen, Chest and Breath, Anatomy trains