อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 133

การศึกษา


2538 วทม.สาขากายภาพบำบัด

การทำงาน


กรรมการบริหาร กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ข้าราชการบำนาญ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตอาจารย์ คณะกายภาพบำบัด สอน Physical therapy for Musculoskeletal

วิทยากรบรรยาย Physical therapy for musculoskeletal , Manual therapy

การอบรม


Certificate(Three dimensional scoliosis therapy according to Katharina Schroth®) 2554

Certified Mulligan Practitioner 2555

Certificate (Neuro-menigeal 2555 manipulation II)

Certificate (Lymphatic Drainage TherapyI, II,III) 2556, 2557

Certificate (Visceral Manipulation: Abdomen,Thorax, Urogenital VisceroEmotional Relationships 2556-2560

Certificate (Craniosacral Therapy I,II, Brain speak)