ธัญลักษณ์ นิลถนอม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 14945

การศึกษา


ปี 2564 วทบ. กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ 

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบประสาท ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

การอบรม


ปี 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล