ชิติณัช ชลชวลิต

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

การศึกษา


ปี 2560 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

การทำงาน


ปี 2560- ปี 2565 นักกายภาพบำบัดประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดมสุข


ปี 2565- ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัดประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเจริญราษฎร์

การอบรม


ปี 2561 PPT:Pain and Physical therapy application for thoracic and shoulder disorders


ปี 2561 Physical therapy program: the essential consideration of mechanical constraint, neuromotor control and mind


ปี 2563 Brian Mulligan’s Concept Mobilization with Movement in Lower Quadrant; Mulligan Manual Therapy Concept part B


ปี 2565 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques


ปี 2565 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด (zoom webinar)


ปี 2565 Lymph Drainage Therapy LDT1