สาริศา ปานปัญญา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 13871

การศึกษา


ปี 2563 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2563 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบประสาท และ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบประสาท และ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2563 Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2563 The 5th Siriraj Stroke Conference 2020 “Brain and Heart” 26-29 November, 2020 Hua-Hin Hospital, Prachuap Khiri Khan (2020)

ปี 2563 Fitness instructor certification จากสถาบัน PESA (2020)

ปี 2564 Critical Points and the Updates: Neuromuscular Electrical Stimulation (2021)

ปี 2564 การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบควบคุมสมดุลของการทรงท่า (Vestibular Rehabilitation)

ปี2564 PT Pain Management Explanation

ปี 2564 Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremities (MSK-CPLE) Online

ปี 2564 Physical Therapy Management Guideline in ACL deficiency

ปี 2565 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Management in Parkinson Disease: an Update in New Normal 

ปี 2565 การประยุกต์ใช้โยคะในงานกายภาพบำบัด (โยคะกับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์) 

ปี 2565 การประยุกต์ใช้พิลาทิสในงานกายภาพบำบัด (การปรับสมดุลร่างกาย การรักษาอาการปวดคอและหลัง และการประยุกต์ใช้ในนักวิ่ง)

ปี 2565 โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment) (รอบที่ 2)

ปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Theoretical neuromuscular approach to clinical application

ปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Parkinson Rehabilitation from Basic to Advance

ปี 2565 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ปี 2565 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Physical Therapy and Alternative Management for Cancer

ปี 2566 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course

ปี 2566 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS): Basic Course A

ปี 2566 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course


ปี 2566 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS): Basic Course A


ปี 2566 Fluid Dynamics - Lymphatic Pathways - Anatomical Integrity (LDT1)