ศิวัช ประมาณพล

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.6229

การศึกษา


ปี 2554 วทบ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2554 - 2556 กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

ปี 2556 - ปัจจุบัน กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท


วิทยากร

ปี 2561 วิทยากร "Office for fun 4 : รู้ทันหมอนรองกระดูกหลังปลิ้น"

ปี 2558 - ปัจจุบัน วิทยากร "management in HNP" ในการฝึกปฏิบัติงานของกันยาภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2555 Health and longevity

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy professional (Part I: Head and Neck Sysmptom, treating suboccipital pain syndrome etc)

ปี 2558 การขับเคลื่อนงานบริหารกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ และ Management of Upper Quadrant Dysfunction

ปี 2559 Movement Impairment Syndrome of Knee and Ankle Joint

ปี 2560 การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด

ปี 2560 การเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ตอน”มือใหม่รู้ก่อน ก้าวไม่พลาด”

ปี 2561 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern

ปี 2562 2nd Orthogeriatrics for Health Care Profressionals: Comprassion Care in Geriatric spine Disorder

ปี 2562 physical therapy approaches of soft tissue injury: integration of pathophysiology and pathomechanics

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2563 Siriraj Stroke conferrence 2020