บริการ "กันยาคลินิกกายภาพบำบัด"

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข สาขาซีเนียร์กันยา สาขาประชาชื่น สาขาพญาไท สาขาเจริญราษฎร์ สาขาเพชรเกษม สาขานครอินทร์ สาขามีนบุรี
มูลนิธิกันยา กายภาพบำบัด

มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด

ที่มา

 

มูลนิธิกันยา กายภาพบำบัด เริ่มจากความตั้งใจเดิมของท่านอาจารย์กันยา ปาละวิวัธน์ ที่มีความตั้งใจจะให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่พระภิกษุ แม่ชี สามเณร รวมไปถึงนักบวชในทุกศาสนา  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา  โดยให้บริการมาตั้งแต่ก่อตั้งคลินิกเมื่อปีพุทธศักราช 2520 ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้มีการก่อตั้งเป็นมูลนิธิ และยังคงให้บริการการรักษามาอย่างต่อเนื่อง

ในเวลาต่อมาท่านอาจารย์กันยา และ คณะผู้บริหารมีความเห็นที่จะทำการก่อตั้ง มูลนิธิกันยากายภาพบำบัด เพื่อเป็นกองทุนไว้สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม หรือการให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ภิกษุ แม่ชี สามเณร และ นักบวชทุกศาสนา อีกทั้งยังเป็นทุนการศึกษาแก่บุคคุลในสถาบันต่างๆ  และ เผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

มูลนิธิกันยา กายภาพบำบัด ได้รับการอนุมัติในการก่อตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ 29ธันวาคม 2559 โดยทะเบียนเลขที่ 2532 โดยมูลนิธิชื่อว่า มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด  " เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า " KANYA PHYSICAL THERAPY FOUNDATION " ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า " กันยา เฟาน์เดชั่น

เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ " ตรงกลางเป็นรูปคนกำลังวิ่ง ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า  " KANYA PHYSICAL THERAPY FOUNDATION "  อยู่ภายในรูปวงกลม ด้านล่างเป็นริบบิ้น ตรงกลางเป็นตัวอักษรว่า"มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด "

 

ใส่รูป )

 

สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 368-370-372 ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-434-4111

 

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาทางกายภาพบำบัด ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี

2. เพื่อสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม หรือให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี

3. เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือแก่บุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์การ ที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือพัฒนาทางกายภาพบำบัด

4. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหรือสถานศึกษา โดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินใดๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือสถาบันนั้น

5. เพื่อดำเนินการ หรือให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสนับสนุน เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการทางกายภาพบำบัด ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล  และ องค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด