บริการ "กันยาคลินิกกายภาพบำบัด"

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข สาขาซีเนียร์กันยา สาขาประชาชื่น สาขาพญาไท สาขาเจริญราษฎร์ สาขาเพชรเกษม สาขานครอินทร์ สาขามีนบุรี
กายภาพบำบัด sport active

Sport Active by Kanya

Sport Active เป็นหนึ่งในการให้การรักษาของทีมนักกายภาพบำบัดจากกันยาคลินิกกายภาพบำบัด ที่มุ่งเน้นให้การรักษาแก่นักกีฬาหรือผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย โดยให้การรักษาที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นจากนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

การรักษาหลักที่ทาง Sport Active ให้บริการ ได้แก่

1. Sport Assessment and Prehab :

การตรวจประเมินร่างกายในนักกีฬาหรือผู้ที่อยากจะเริ่มต้นออกกำลังกาย Sport Active จะให้บริการตรวจประเมิน วิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาของร่างกายนักกีฬา ที่อาจจะส่งผลต่อการบาดเจ็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้น ในการวางแผนการฝึกซ้อมนั้น ทาง Sport Active สามารถเขียนแผนการออกกำลังกาย หรือเป็นที่ปรึกษาร่วมกับโค้ช  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ให้สามารถเพิ่มสมรรถภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วย 2D motion analysis จะช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกาย โดยจะวิเคราะห์ปัญหาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถวางแผนโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. Sport On Field :

การให้บริการการดูแลรักษานักกีฬาภาคสนาม เพราะการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการแข่งขัน Sport Active จึงมีบริการ Sport Physio On Field ที่จะให้บริการการดูแลการบาดเจ็บภาคสนาม หรือการดูแลในทีมกีฬา เพื่อให้นักกีฬาได้รับการรักษาได้ทันถ่วงที และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลให้กลับไปเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง

3. Sport Rehab :

การให้บริการโปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูร่างกายภายหลังจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายให้กลับสู่การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของนักกีฬา ในแต่ละอาการหรือกีฬาแต่ละชนิด ย่อมมีความจำเพาะในทักษะและสมรรถภาพของร่างกายเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไป นักกายภาพบำบัดทางด้านกีฬาจะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูให้เหมาะสมกับทุกช่วงของการดูแล เพื่อที่จะกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่

4. Sport Education :

การให้บริการทางด้านวิชาการต่อทีมกีฬา หรือบุคคลที่สนใจในด้านกายภาพบำบัดทางด้านการกีฬา หรือการดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นต่างๆ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเผยแพร่ออกไปสู่การดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทาง Sport Active มีทีมวิทยากร ที่พร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้และ