สาขาสิรินธร

กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

เปิดเริ่มบริการครั้งแรกที่สามแยกไฟฉาย เป็นตึกแถว1ห้อง เมื่อปี พ.ศ.2524 โดย รศ.กันยา ปาละวิวัธน์ ซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า กายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาโรคบางโรคได้ โดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั้งปี พ.ศ.2544 รศ.กันยา จึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการและในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการขยายกันยาคลินิกกายภาพบำบัดมาเปิดที่แยกอรุณอัมรินทร์ เปิดดำเนินการในรูปแบบคณะบุคคล มี รศ.กันยา เปป็นผู้จัดการ และมีอาจารย์คมประกรณ์ อาจารย์ดร.คีรินท์ ผศ.ดร.วรรธนะ รศ.โสภา ผศ.ดร.จิตวรี ร่วมดำเนินการก่อตั้งคลินิก เพื่อที่จะเผยแพร่ วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้สังคมได้ตระหนักว่า “งานกายภาพบำบัด” เป็นวิธีการที่นักกายภาพบำบัดจะนำหลักทางฟิสิกส์ และหลักการ ทางสรีรวิทยา (เช่น การใช้น้ำ,ความร้อน ,ความเย็น,คลื่นไฟฟ้า,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นแสง,คลื่นเสียง,คลื่นเหนือเสียง, การจัด ดัด ดึง กระดูก ,การนวด ,การออกกำลังกาย,กลไกการทำงานต่างๆ ของร่างกายตามธรรมชาติ และหลักกลศาสตร์ต่างๆ) มาใช้รักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย ด้วยอุดมการณ์ที่จะมุ่งมั่นเผยแพร่งานกายภาพบำบัดและพัฒนางานกายภาพบำบัดสู่ประชาชน ทำให้มีนักกายภาพบำบัดมาร่วมอุดมการณ์มากขึ้น

จนในปี พ.ศ.2551 จึงได้มีการก่อตั้งเป็น บริษัทกันยากายภาพบำบัดคลินิกจำกัด ย้ายที่ทำการมาเปิดบริการกายภาพบำบัดที่ 368-372 ถนน สิรินธร เขตบางพลัด มีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาให้บริการมากขึ้นกว่า 30 ท่าน

และในปี พ.ศ.2555 ได้ขยายสาขาเหม่งจ๋ายเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ที่ 48,50,52 ซอยสุวรรณมณี (ประชาอุทิศ23) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 30 ปี ความตั้งใจจริง ในการเผยแพร่งานกายภาพบำบัด และยึดมั่นในปณิธาน ของกันยาคลินิกกายภาพบำบัด ที่ว่า “คุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชน” กันยาคลินิกกายภาพบำบัดจึงกล้ารับประกันคุณภาพการรักษา ทางกายภาพบำบัดว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ จะได้รับการรักษาและแนะนำทางกายภาพบำบัดอย่างดีที่สุด ตามสภาพของโรคนั้น