Orthopedic – วิธีการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

การรักษาโดยเครื่องมือ

Modalities

  • US (Ultrasound)
    คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) สั่นสะเทือนผ่านผิวหนังลงไปในชั้นกล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น, เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือเยื่อหุ้มข้อต่อ เพื่อให้ผลการรักษาในด้านลดการอักเสบ, ลดอาการบวม, ลดการยึดรั้งของพังพืด, เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะส่วน และเร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายเฉพาะส่วน