Orthopedic – การรักษาด้วยการออกกำลังกาย

การรักษาโดยการออกกำลังกาย

Theraprutic Exercise

  • เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อ
    เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ และส่งผลให้มีการไหลเวียนเลือกที่ดีขึ้น