ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิชาการ Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance เขียนเมื่อ: วันเสาร์ 20 พฤษภาคม 2017
สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด เขียนเมื่อ: วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2017
Kanya Education courses in 2017 เขียนเมื่อ: วันพฤหัส 2 กุมภาพันธ์ 2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่11 เขียนเมื่อ: วันพฤหัส 2 กุมภาพันธ์ 2017
Anatomy Trains in Structure and Function เขียนเมื่อ: วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Ultrasound Therapy” วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันพฤหัส 23 มิถุนายน 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “Neurotherapeutic Technique” วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันศุกร์ 6 พฤษภาคม 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “HeelPain” วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันศุกร์ 6 พฤษภาคม 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “Functional Correction Exercise” วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันศุกร์ 1 เมษายน 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 “Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage” วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 เขียนเมื่อ: วันพุธ 1 กรกฎาคม 2015