ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Ergonomics applications: PT researches to practices เขียนเมื่อ: วันเสาร์ 5 พฤษภาคม 2018
How to Promote Active Ageing? : Role of Physical Therapy & Health Related Professional เขียนเมื่อ: วันเสาร์ 5 พฤษภาคม 2018
Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder เขียนเมื่อ: วันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2018
สู่ความสำเร็จ เขียนเมื่อ: วันศุกร์ 19 มกราคม 2018
Kanya Academy courses in 2018 เขียนเมื่อ: วันเสาร์ 13 มกราคม 2018
กันยาคลินิกกายภาพบำบัดสาขาอุดมสุข เขียนเมื่อ: วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2017
Anatomy Trains เขียนเมื่อ: วันอังคาร 12 กันยายน 2017
Anatomy Trains in Structure and Function เขียนเมื่อ: วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Ultrasound Therapy” วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันพฤหัส 23 มิถุนายน 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “Neurotherapeutic Technique” วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 เขียนเมื่อ: วันศุกร์ 6 พฤษภาคม 2016