คลังเก็บผู้เขียน: AdminHorizone

Anatomy Trains in Structure and Function

Promote 14-1-60(3)

เอกสารโครงการ Anatomy Trains in Structure and Function new
Project Layout Anatomy Trains in Structure and Function new

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม  หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรมในปี 2560 new

สถาณะ ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ new

16807076_266431683807439_5881647792105672421_n

 

การพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 26.8 คะแนน

ดูสถานที่จัดอบรม  <<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาใหญ่(สิรินธร)”>>> new
Our Course is taking place at <<“Kanya Physical Therapy”>>
 new

ติดตามรายละเอียดได้ใน Kanya Academy
Find out more about us at Kanya Academy

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Ultrasound Therapy” วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559

u1u2u3

US7

สถาณะ  :ปิดรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ new

 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน new

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> new

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>> new

ดูสถานที่จัดอบรมที่<<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด”>>> new

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ขอความกรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

NTthumb

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “Neurotherapeutic Technique” วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 “Neurotherapeutic Technique”

<<<<ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัคร>>>> New

neuroประกาศรายชื่อ neuroประกาศรายชื่อ2

13210932_1293886190641364_1357569064_o2

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> 

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>>

ดูสถานที่จัดอบรมที่<<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด”>>>

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ขอความกรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

HPthumb

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “HeelPain” วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559

1 2 3 413199264_1293886127308037_1011193921_o2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 “HeelPain”   สถาณะ<ปิดรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 13 คะแนน

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> 

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>> 

ดาวน์โหลด <<<ใบสมัครอบรม Heel Pain>>> 

ติดต่อ <<Facebook ของเรา>>

ติดต่อจองห้องพักโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์  219จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพ
Tel.02-422-9222
<< ดูแผนที่สถานที่อบรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ จาก Google Map >>

thumbnailFCE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “Functional Correction Exercise” วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

 

เรื่องเเจ้งผู้เข้าอบรม “Functional Correction Exercise”
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559entry
funclist1

funclist2 funclist3

poster functional correction exercise ppt.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 “Functional Correction Exercise”

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 13 คะแนน New

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> New

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>> New

ติดต่อจองห้องพักโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์  219จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพ
Tel.02-422-9222
<< ดูแผนที่สถานที่อบรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ จาก Google Map >>