คลังเก็บผู้เขียน: AdminHorizone

Ergonomics applications: PT researches to practices

Poster Ergo 01-01

IX. Ergonomics applications: PT researches to practices

[18-19 August] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ergonomics applications: PT researches to practices>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

How to Promote Active Ageing? : Role of Physical Therapy & Health Related Professional

Poster Aging 01-01

 

VIII. How to Promote Active Ageing

[21-22 July] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <How to Promote Active Ageing>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

Poster Ped-01 (1)

V. Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability

[2-3 June] [3,000 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11.5 คะแนน

Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

Poster Sh Tx file Ai แก้ไข 02-01

IV. Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

[26-27 May] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder>

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม Download

สู่ความสำเร็จ

Complete Poster 02 - Clinic-01

 

สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

[21-22 April] [3,200 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด>

 

Kanya Academy courses in 2018

Main แก้ไข 03-01

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 New

I. Cervical disc Herniation Integrated approach

[24-25 march] [3,800 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Cervical disc Herniation Integrated approach>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12.8 คะแนน

————————————————————

II. สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

[21-22 April] [3,200 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 13 คะแนน

————————————————————

III. Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course[Int.]

[International] [18-20 May] [21,000earlybird  THB / 24,000regular THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 17.5 คะแนน

————————————————————

IV. Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

[26-27 May] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder>

***อยู่ระหว่างการพิจารณาคะแนนศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education Units[CEU]

————————————————————

V. Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability

[2-3 June] [3,000 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11.5 คะแนน

————————————————————

VI. Anatomy Trains in Structure and Function [Int.]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Anatomy Trains in Structure and Function [Int.]>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 26.8 คะแนน

————————————————————

VII. Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs [Int.]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs [Int.]

รอผลพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] 

————————————————————

VIII. How to Promote Active Ageing

[21-22 July] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <How to Promote Active Ageing>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

————————————————————

IX. Ergonomics applications: PT researches to practices

[18-19 August] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ergonomics applications: PT researches to practices>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

————————————————————

X. Ultrasound Therapy

[6-7 October] [3,400 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ultrasound Therapy> 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 

————————————————————

ติดตามรายละเอียดได้ใน Kanya Academy

Find out more about us at Kanya Academy

Anatomy Trains in Structure and Function

Promote 14-1-60(3)

เอกสารโครงการ Anatomy Trains in Structure and Function new
Project Layout Anatomy Trains in Structure and Function new

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม  หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรมในปี 2560 new

สถาณะ ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ new

16807076_266431683807439_5881647792105672421_n

 

การพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 26.8 คะแนน

ดูสถานที่จัดอบรม  <<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาใหญ่(สิรินธร)”>>> new
Our Course is taking place at <<“Kanya Physical Therapy”>>
 new

ติดตามรายละเอียดได้ใน Kanya Academy
Find out more about us at Kanya Academy

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Ultrasound Therapy” วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559

u1u2u3

US7

สถาณะ  :ปิดรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ new

 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน new

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> new

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>> new

ดูสถานที่จัดอบรมที่<<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด”>>> new

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ขอความกรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ