คลังเก็บผู้เขียน: AdminHorizone

Kanya Academy courses 2019

IMG_6465[1302]

 1. Dynamic Neuromuscular Stabilization Basic Course A (1-3 ก.พ. 62)
  🎯ปิดรับสมัครเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเต็มอัตราแล้ว
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/kGbEFt
 2. Dynamic Neuromuscular Stabilization Basic Course A (5-7 ก.พ. 62)
  🎯Registration Link : https://goo.gl/j38v16
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/5eikkp
 3. Modern Pain Management For Lumbopelvic Dysorders (16-17 ก.พ. 62)
  🎯Registration Link : https://goo.gl/EkapVH
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/bhvTBW
 4. How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-Related Profession (9-10 มี.ค. 62)
  🎯Registration Link : https://goo.gl/BhaR3U
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/2PvZJy
 5. Anatomy Trains in Structure and Function (2-5 พ.ค. 62)
  🎯ปิดรับสมัครเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเต็มอัตราแล้ว
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/kppQQn
 6. Structural Essentials : Fans of The Hip (7-9 พ.ค. 62)
  🎯Registration Link : https://goo.gl/AWnjPg
 7. สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด (1-2 มิ.ย. 62)
  🎯Registration Link : https://goo.gl/SqXUR2
  >> เอกสารโครงการ :https://goo.gl/NafAeQ
 8. Visceral Manipulation Abdomen 1 (VM1)
  🎯Coming Soon
 9. Dynamic Neuromuscular Stabilization Basic Course A (7-9 ต.ค. 62)
  🎯Coming Soon
 10. Dynamic Neuromuscular Stabilization Basic Course B (11-13 ต.ค. 62)
  🎯Coming Soon

Download เอกสารเชิญเข้าร่วมการอบรม : https://goo.gl/3oKhc6

The essential considerations of mechanical constraint , neuromotor control and mind

thumbnail_image1

 

ลงทะเบียน : https://goo.gl/rhnepn

เอกสารโครงการฯ : https://goo.gl/rZXzLY

หนังสือเชิญ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

Google map : https://goo.gl/oQWUd8

Ergonomics applications: PT researches to practices

Poster Ergo 01-01

IX. Ergonomics applications: PT researches to practices

[18-19 August] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ergonomics applications: PT researches to practices>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

How to Promote Active Ageing? : Role of Physical Therapy & Health Related Professional

Poster Aging 01-01

 

VIII. How to Promote Active Ageing

[21-22 July] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <How to Promote Active Ageing>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

Poster Ped-01 (1)

V. Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability

[2-3 June] [3,000 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability>

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11.5 คะแนน

Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

Poster Sh Tx file Ai แก้ไข 02-01

IV. Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

[26-27 May] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder>

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม Download

สู่ความสำเร็จ

Complete Poster 02 - Clinic-01

 

สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

[21-22 April] [3,200 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด>

 

Kanya Academy courses in 2018

Update 17042018-01

หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม หนังสือเรียนเชิญเข้าอบรม ปี 2018 New

I. Cervical disc Herniation Integrated approach

[24-25 march] [3,800 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Cervical disc Herniation Integrated approach>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12.8 คะแนน

————————————————————

II. สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

[21-22 April] [3,200 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 13 คะแนน

————————————————————

III. Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course[Int.]

[International] [18-20 May] [21,000earlybird  THB / 24,000regular THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 17.5 คะแนน

————————————————————

IV. Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder

[26-27 May] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder Disorder>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

————————————————————

V. Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability

[2-3 June] [3,000 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11.5 คะแนน

————————————————————

VI. Anatomy Trains in Structure and Function [Int.]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม <Anatomy Trains in Structure and Function [Int.]>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 26.8 คะแนน

————————————————————

VII. Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs [Int.]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course

เอกสารโครงการการอบรม Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs [Int.]

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 19 คะแนน

————————————————————

VIII. How to Promote Active Ageing

[21-22 July] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <How to Promote Active Ageing>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

————————————————————

IX. Ergonomics applications: PT researches to practices

[18-19 August] [3,500 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ergonomics applications: PT researches to practices>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน

————————————————————

X. Ultrasound Therapy

[6-7 October] [3,400 THB]

ลงทะเบียนเรียน Apply this course 

เอกสารโครงการการอบรม <Ultrasound Therapy> 

คะแนน Continuing Education Units[CEU]  12 คะแนน 

————————————————————

ติดตามรายละเอียดได้ใน Kanya Academy

Find out more about us at Kanya Academy