ปิยนุช​ บริพันธ์ทวีนันท์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11257

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 Cervical Disc ​Herniation

ปี 2561​ Pain​ and​ Physical Therapy Application for thoracic and​ Shoulder Disorder

ปี​ 2561 Physical​ Therapy​ program : The​ essential considerations of​ mechanical​ ​constraint, neuromotor control and​ mind

ปี​ 2562​ Anatomy​ Trains​ in​ Structure​ and​ Function

ปี​ 2562 Kinesio​ Taping Assessments, Fundamental​ Concepts and​ Techniques

ปี​ 2563 DYNAMIC​ NEUROMUSCULAR​ STABILIZATION​ ACCORDING TO KOLAR A​ ​DEVELOPMENTAL​ KINESIOLOGY APPROACH

ปี​ 2564​ Holistic approach​ for​ breast​ engorgement

ปี​ 2564​ APBC​ advanced​ Postural​ Biomechanical​ Correction​ Technique​ for​ Pelvis &​SIJ.