อภิรักษ์ กอสนาน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9767

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล) (เกียรตินิยมอันดับ2)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 นักกายภาพบำบัด สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560

ปี 2560 นักกายภาพบำบัด ทีมยูโดทีมชาติไทยในรายการ “ Thailand JUDO international North Bangkok University 2017 ”

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดทีมชาติไทยรายการ “ 29th SEA Games Kuala Lumpur 2017” ณ ประเทศมาเลเซีย

ปี 2561 นักกายภาพบำบัด สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561

ปี2561  นักกายภาพบำบัด ทีมยูโดทีมชาติไทยในรายการ “ Thailand JUDO international North Bangkok University 2018  ”

ปี 2562 วิทยากรในการอบรม “ เรื่อง การวิ่ง ” ให้แก่นักกายภาพบำบัด ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด ทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยรายการ “Ice hockey Southeast asia youth cup 2019”

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด ทีมแบดมินตันทีมชาติไทย ในรายการ “Thailand PARA-BADMINTON  International  2019”

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด ทีมฟุตซอลหูหนวกทีมชาติไทยในรายการ “ Asia pacific deaf futsal  championships 2019”

ปี 2562 นักกายภาพบำบัดสโมสรฟุตซอล กรมทางหลวง

“  Futsal Thailand league 2019 ” 

ปี 2563 นักกายภาพบำบัดประจำสโมสรฟุตซอล บีเคซี ปราจีนบุรี ไฮเวย์

 “ Futsal Thailand league 2020 ”

ปี 2564 นักกายภาพบำบัด  สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( Pre-season ) 

ปี 2564 นักกายภาพบำบัดประจำสโมสรฟุตซอล National telecom futsal club 

ปี 2565 นักกายภาพบำบัด K45 maxima jetski team ( jet ski pro tour thailand 2022) 

ปี 2565 นักกายภาพบำบัด สโมสรฟุตซอล National telecom futsal club 

ปี 2565 นักกายภาพบำบัด สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 

ปี 2565 นักกายภาพบำบัด สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย

การอบรม


ปี 2559 Functional correction exercise 

ปี 2560 Kinesiology  Taping Assessments,Fundamental Concepts and Techniques 

ปี 2560 Ultrasound Therapy 

ปี 2561 How to Promote Active Aging? Role of Physical Therapy and Health-related Profession

ปี 2561 Running science รู้ไว้ก่อนวิ่ง 

ปี 2561 สู่ความสำเร็จในการก่อตั้งคลินิก 

ปี 2564 Effective management Strategy in Musculoskeletal Clinical Pratice: Lower extremities

ปี 2564 Effective management Strategy in Musculoskeletal Clinical Pratice: Upper extremities

ปี 2564 Anterior Cruciate Ligament  Reconstruction(ACLR)  Management for Physical Therapy

ปี 2565  Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation (Webinar)

ปี 2565  Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation (onsite workshop)

ปี 2565 Certificate of attendance : Strength and conditioning ( CSCS) by Fit innovations Thailand

ปี 2565 Plyometric Training Program Design for Athletes 

ปี 2565 Team physician sport science course  

ปี 2565 Sports science for running 

ปี 2566  Physical Therapy in Obesity