พรชนก คงวินิจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9448

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดประจำสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (ฟันดาบ)

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดประจำการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (9th ASEAN paragames)

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดอาสา ณ งานวิ่ง บางแสน 21"


การอบรม


ปี 2559 Functional correction exercise 

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management 

ปี 2560 Clinical Reasoning and orthopedics physical therapy in Neck disorders and scapulocostal syndrome 

ปี 2560 Clinical Application of Kinesio Tape (KT 1,2)

ปี 2560 การช่วยชีวิตพื้นฐาน และการพันผ้าเทปยึดประคองข้อต่อ

ปี 2561 Cervical Disc Herniation integrated approach 

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio advanced technique and clinical analysis)

ปี 2562 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง

ปี 2562 Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant)