ผศ.จิตวรี ขำเดช

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

การศึกษา


การทำงาน


การอบรม