ณัฐทิพา เสริมเลขาวิลาศ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8617

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศณียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง


การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบกระดูกสันหลังคด ระบบกีฬา ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 -ปัจจุบัน  นักกายภาพบำบัดประจำทีม IHOP swim camp (International house of pain) season 4-7

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดภาคสนามประจำงานวิ่ง BDMS Bangkok marathon 2017

ปี 2561 -ปัจจุบัน Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด ประจำทีม ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2562 นักกายภาพบำบัด ชมรมว่ายน้ำ สาธิตปทุมวัน

ปี 2563 นักกายภาพบำบัด ประจำทีม Swim smooth skill swim camp 2020

ปี 2564 นักกายภาพบำบัด ประจำTeam Palentri 


วิทยากร
ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากร Office syndrome บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน
ปี 2562 ผู้ช่วยวิทยากร BAFS คลังน้ำมันดอนเมือง

การอบรม


ปี 2557 Ultrasound therapy กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Advanced manual therapy in patients with upper and lower cross syndrome คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2558 Dynamic Kinetic Linkage Chain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level I คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level II คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Functional Correction Exercise กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ DBD

ปี 2560 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้""15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต"" เรื่อง GRIP approach  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 Certificate of Internship Sheffield Hallam University

ปี 2561 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้""16 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต"" เรื่อง Global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ปี 2561 How to promote Anti Aging , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method KT1,2 บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2562 Airex X-Balance Fitness Basic Workshop Airex Academy and College of Sports Science and Technology,Mahidol University

ปี 2562 Anatomy train in structure and function

ปี 2562 The excellence in use of Laser therapy on Sport injuries for Physical therapist 

ปี 2562 Clinical and therapeutic exercise For functional movement by REDCORD ,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี 2562 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟุตบอลไทย ประจำปี 2562

ปี 2563 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)Basic Course A

ปี 2563 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)Skill  Course on Scoliosis