การอบรมภายในหัวข้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบควบคุมการทรงท่า (Vestibular Rehabilitation)

ผู้ป่วยที่มีอาการเวียนหัว บ้านหมุน โคลงเคลง ทรงตัวไม่อยู่ ตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน กายภาพบำบัดสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูได้

โดยเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา นักกายภาพฯ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ อบรมภายใน #KM ประจำเดือนมกราคม ในหัวข้อ "การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบควบคุมการทรงท่า (Vestibular Rehabilitation)" โดยมีผู้นำการอบรม ได้เเก่

1) กภ. วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์ (คลิกดูข้อมูล)
2) กภ. สาริศา ปานปัญญา (คลิกดูข้อมูล)
3) กภ. พิทวัส แก้ววิเศษ (คลิกดูข้อมูล)

นักกายภาพฯ ทุกท่านได้รับความรู้ในด้านการดูเเลผู้ป่วยระบบควบคุมการทรงท่าอย่างเต็มที่ พร้อมเเลกเปลี่ยนความรู้ เพือให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

#บ้านหมุน #เวียนหัว กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด งามวงศ์วาน วงศ์สว่าง บางซื่อ เตาปูน จตุจักร นนทบุรี