โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Ultrasound Therapy” วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559

u1u2u3

US7

สถาณะ  :ปิดรับสมัคร/ประกาศรายชื่อ new

 

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 12 คะแนน new

ดาวน์โหลด <<<ใบปะหน้าโครงการ>>> new

ดาวน์โหลด <<< รายละเอียดของโครงการและปฏิทินเวลา >>> new

ดูสถานที่จัดอบรมที่<<<“กันยา คลินิกกายภาพบำบัด”>>> new

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ขอความกรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

กลับไป ข่าว/ประชาสัมพันธ์