หลังคด ตอนที่ 1

หลังคด ภัยเงียบจากร่างกาย ตอนที่ 1 อะไรคือกระดูกสันหลังคด

003

ครั้งต่อไป เราจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจกระดูกสันหลังคดด้วยตนเองอย่างคร่าวๆกันค่ะ

กลับไป บทความ