กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด (SCOLIOSIS)

กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด

SCOLIOSIS

 
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด เป็นการตรวจประเมิน และรักษาความผิดปกติของกระดูกสันหลังคด ซึ่งมีลักษณะโค้งงอไปทางด้านข้าง โดยใช้เทคนิคการรักษาด้วยการออกกำลังกายและปรับพฤติกรรมการใช้ท่าทางในชีวิตประจำวัน ด้วยเทคนิคของ Schroth-Method (เทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดจากประเทศเยอรมนี) ซึ่งกระบวนการรักษาประกอบไปด้วย การออกกำลังกาย การจัดท่าทาง และ เทคนิคการรักษาด้วยมือ