กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (ORTHOPEDIC)

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ORTHOPEDIC

 

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น อาการปวดคอ บ่า สะบัก ไหล่ติด ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดส้นเท้า ข้อเท้าแพลง (Ankle sprain) อาการชาแขน-ขาหรือฝ่ามือ, นิ้วล็อก (Trigger finger), อาการปวดร้าวลงขาหรือชาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated nucleus pulposus), กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis), กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis), ตึง ปวด ชา จากเส้นประสาทตึงตัว (Nerve tension), กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome), การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการทำงาน รวมไปถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities) หรือเทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual techniques), การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Therapeutic exercise) และเทคนิคการรักษาเฉพาะ (Advanced Techniques) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ