กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (NEUROLOGIC)

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

NEUROLOGIC

 

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท จะมีการตรวจร่างกาย การรักษา แก้ไขปัญหาและการกระตุ้นการควบคุมการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง ได้แก่ เส้นเลือดในสมองตีบ แตก หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิกการรักษาด้วยการกระตุ้นผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น